Clean Kalle Ab betjänar i Ekenäs och övriga Nyland

Vi erbjuder tvätteri- och städtjänster vid flera verksamhetsställen i Nyland. Vi betjänar privata hushåll, företag och den offentliga sektorn. Kontakta oss och begär offert!

Kontaktuppgifter

Clean Kalle Ab
Raseborgsvägen 37
10650 Ekenäs

tel. 019 264 6600
cleankalle@cleankalle.fi

Org.nr: 0243124-2
www.cleankalle.fi

Företagare
Jonas Lindström

Kontorspersonal tvätteri
Camilla Piipponen
tel. 019 264 6600
camilla.piipponen(a)cleankalle.fi

Produktion tvätteri
Lotta Lindh
tel. 019 264 6642

Försäljning
Marina Österlund
tel. 019 264 6600
cleankalle(a)cleankalle.fi

Våra övriga verksamhetsställen

Ekenäs
Basatorget
10600 Ekenäs

tel. 019 2415 058

Må-fr 9.30-17

 

Karis
Centralgatan 86-88
10300 Karis

tel. 019 264 6600
Må-fr 9.30-17

 

Kyrkslätt
Prisma
02400 Kyrkslätt

tel. 09 221 3309
Må-fr 10-18, Lö 10-15

 

Drumsö Helsingfors
Drumsövägen 31
00200 Helsingfors

tel. 09 672 397
Må-fr 10-18 (lunch 13-13:30)

 

Helsingfors, Ulrikasborg
Petersgatan 17
00140 Helsingfors

tel. 0400 925 577
Må-fre 10-17:30

 

Suosittele meitä

Facebook Twitter 2Share

Har du frågor om tvätteri- och städtjänster?

Skicka ett meddelande till oss. Jag kontaktar dig så snart som möjligt.

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Clean Kalle Ab Oy
Arvid Stålarms väg 33
10520 TENHOLA

FO-nummer: 02431242
Telefonnummer: +358192646600

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.