Clean Kalle goes Green

Plastfri leverans av vittvätt

På Clean Kalle strävar vi efter att minska användningen av plast och istället använda hållbarare alternativ. Därför erbjuder vi nu våra kunder att övergå till plastfri leverans av sin vittvätt, där vi ersätter plastsäckarna som tvätten packas i med tvättsäckar i tyg. Tvättsäckarna har tagits till vara efter tidigare verksamhet, och därmed har inga nya säckar producerats utan alla säckar är återvunna

Våra kunder kan lätt börja använda plastfri leverans av sin vittvätt:

 1. Kunden lämnar in sin tvätt vid närmaste servicepunkt
 2. Tvätten skickas till tvätteriet i tygsäckar
 3. Tvätten och säcken tvättas
 4. Tvätten packas i tygsäckar och märks med en återanvändbar etikett
 5. Kunden hämtar ut tvätten i tygsäcken vid servicepunkten
 6. Nästa gång kunden lämnar in sin tvätt sker det i samma tvättsäck med etiketten kvar

På detta vis uppstår ett kretslopp utan ett behov av plastsäckar hos någon av parterna.

Dukar och kläder på bygel packas fortsättningsvis i plast. Vi strävar efter att i framtiden kunna erbjuda alternativa material även för leverans av dessa.

Andra åtgärder

Vi strävar även efter att minska vår miljöpåverkan på andra sätt.

 • Pågående projekt som skall ta tillvara energi från mangellinjen och därmed minska vår energikonsumption
 • Vattenanvändningen minskar tack vare nya produktionsmetoder
 • Återanvändning av energi från ångproduktion
 • Tillvaratagande av energi från varmluft från torktumlare
 • Användning av ekologiska tvättmedel både när det gäller vatten- och kemtvätt
 • Sorteringoch återvinning av avfall

Vid sidan av dessa befintila åtgärder planerar vi att inom en snar framtid även:

 • Installera solpaneler
 • Övergå till el- och biogasdrivna fordon
 • Utforska bioteknologiska tvättmetoder

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Share