Städföretaget Clean Kalles historia fram till idag

Clean Kalle Ab Oy är ett familjeföretag i tredje generation. Våra rötter når ända till 1952. Idag har företaget totalt cirka 35 anställda vid olika verksamhetsställen. Med åren har vårt tjänsteutbud utökat från tvätteritjänster till helhetslösningar inom rengöringssektorn, för både företag, kommuner och privatpersoner. Vi är verksamma i Ekenäs, Karis, Kyrkslätt samt hela huvudstadsregionen.

Tvätteriverksamheten inleddes i Helsingfors

Olympiasommaren 1952 grundade Doris Moliis-Mellberg (f. Gabrielsson) Töölön Pesula (Tölö Tvätteri) i Brunakärr, Helsingfors. Tio år senare flyttade familjen till Tenala. Doris Moliis-Mellberg köpte Tenala Tvätteri av Robert Müser. Verksamheten utvecklades och utökades till att täcka hela västra Nyland, Grankulla, Esbo och Helsingfors.

Vid sidan av tvätterierna bildades Städ-Kalle

Nästa generation, Doris son Kalle Lindström, grundade sydvästra Nylands första städföretag 1967, Städ-Kalle. När Doris femton år senare, 1982, gick i pension köpte Kalle Tenala Tvätteri av modern. Kapaciteten vid Tenala Tvätteri växte betydligt när Kalle flyttade tvätteriet till en större och modernare industrifastighet i byn, där det fortfarande är beläget.

Fusionering till Clean Kalle och expansion

Kalle utvidgade verksamheten genom att öppna en Städ-Kalle-butik på Gustav Wasas gata 3 i Ekenäs. Tenala tvätteri köpte i sin tur Karis kemtvätt på Centralgatan. Efter expansionen fusionerades Städ-Kalle och Tenala tvätteri till Clean Kalle. Företaget utvecklades inom sitt område och blev ett modernt företag som erbjuder helhetslösningar.

I slutet av 1980-talet utvidgades Clean Kalle även till Helsingsfors. Företaget köpte först kemtvätten på Drumsövägen 31 i Drumsö och senare en till på Södra Magasinsgatan i Helsingfors centrum, som dock avyttrades 2009. År 2016 köpte företaget West-Kem kemtvätteri på Petersgatan i Helsingfors. Kemtvätten heter nu Clean Kalle Ulrikasborg.

Tvätteri- och städnätverket idag

Tredje generationen, Kalles son Jonas Lindström, köpte Clean Kalle av sin far 2001. Jonas utvecklade och utvidgade Clean Kalles nätverk av butiker och kemtvätterier ytterligare. Numera betjänar Clean Kalle en stor del av storstadsregionen via sina verksamhetsställen vid Ulrikasborg, Drumsö, och Prisma i Kyrkslätt.

När du behöver tvätteri- eller städtjänster utförda i Nyland, kontakta Clean Kalle Ab!

Suosittele meitä

Facebook Twitter 1Share