Våra samarbetspartner i Nyland

Ingå:

Lantis
Storkyrkovägen 45
10210 Ingå

Må-fr 9-19, lö 9-15
www.lantis.fi

Nummela:

Nummelan Pika-Pesula
Keskikuja 2B
03100 Nummela

Må-fr 9-17, lö 9-13
www.pika-pesula.fi

Helsingfors:

Pyykki poika
Georgsgatan 38
00100 Helsingfors

tel. 09 694 4446
Må-fr 8-18, lö 10-15
www.pyykkipoika.com

Pikapesula Expess
Skepparebrinken 2
00120 Helsingfors

tel. 09 639 524
Må-fr 8-17

GP Gasell
Stora Robertsgatan 40
Helsingfors

tel. 040 760 1446
Må-fr 12-18
Lö 12-16

Suosittele meitä